QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN  CÔNG TRÌNH

ảnh bìa: Định mức xây dựng

TÊN SÁCH: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH – PHẦN LẮP ĐẶT (BS) LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE VÀ PHỤ TÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT (CÔNG BỐ KÈM THEO QĐ SỐ 236/QĐ -BXD NGÀY 04/4/2017 CỦA BXD)

TÁC GIẢ: Bộ Xây dựng

KHỔ SÁCH: 20,5 x 29,7 cm 

SỐ TRANG: 46

NĂM XUẤT BẢN: 2018 

GIÁ: 44,000 VNĐ

Định mức dự toán công trình – Phần lắp đặt (bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
 
Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán công trình – phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng bổ sung vào chương II: Lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàng gia nhiệt (BB.5100).