QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

TƯ VẤN DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

tư-vấn-dự-án-và-giám-sát-thi-công-xây-dựng

Tư vấn dự án và tư vấn giám sát thi công xây dựng

TÊN SÁCH: TƯ VẤN DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

TÁC GIẢ: Trịnh Quốc Thắng

KHỔ SÁCH: 19 x 26,5 cm

Số trang: 264

NĂM XUẤT BẢN: 2010

GIÁ: 75000 VNĐ

Nội dung cuốn sách gồm: 

Lời nói đầu     

Chương 1. Khái niệm chung về tư vấn và tư vấn xây dựng    

1.1. Lịch sử phát triển của nghề tư vấn     1.2. Dịch vụ tư vấn xây dựng trong nền kinh tế thị trường     1.3. Dịch vụ tư vấn xây dựng ở Việt Nam     1.4. Các hoạt động của tư vấn xây dựng     1.5. Kỹ sư tư vấn xây dựng và nghề tư vấn    

Chương 2. Cơ sở pháp lý cho hoạt động tư vấn xây dựng

2.1. Hệ thống văn bản pháp quy về xây dựng     2.2. Luật Xây dựng Việt Nam     2.3. Một số nghị định quan trọng của Luật Xây dựng     2.4. Một số thông tư cần thiết của Bộ Xây dựng   

 Chương 3. Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng

3.1. Tổng quan về hệ thống quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng     3.2. Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (Việt Nam Building Code) Luật Xây dựng     3.3. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (Việt Nam Building Standard)     3.4. Những nội dung chủ yếu của quy chuẩn xây dựng Việt Nam     3.5. Các tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam      3.6. Sử dụng quy chuẩn xây dựng – tiêu chuẩn xây dựng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng     3.7.     Nhận xét về hệ thống quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng  Việt Nam    

Chương 4. Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

4.1. Yêu cầu của việc giám sát thi công xây dựng công trình     4.2.     Mô hình tổ chức bộ máy tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình     4.3.     Nội dung giám sát chất lượng thi công xây dựng  công trình     4.4. Giám sát tiến độ thi công xây dựng     4.5. Giám sát khối lượng thi công xây dựng công trình     4.6. Giám sát an toàn lao động trên công trường xây dựng     4.7. Giám sát môi trường xây dựng     4.8.     Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân khi giám sát thi công xây dựng công trình    

Chương 5. Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng    

5.1. Xác định loại hình hoạt động khảo sát xây dựng     5.2. Xác định loại hình chuyên môn trong khảo sát xây dựng     5.3. Xác định loại hình tư vấn giám sát xây dựng     5.4.     Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm và yêu cầu với công tác Tư vấn Giám sát Khảo sát Xây dựng     5.5.     Tư vấn giám sát trong công tác đo đạc địa hình và trắc địa công trình    5.6.     Tư vấn giám sát trong công tác khảo sát địa chất công trình – địa kỹ thuật     5.7. Tư vấn giám sát trong khảo sát vật liệu xây dựng     5.8. Khảo sát cung cấp nước dưới đất    

Chương 6. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình    

6.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý dự án     6.2.     Mô hình tổ chức bộ máy của tư vấn quản lý dự án trọn gói PMC (Project Managerent Circle)    

Chương 7. Áp dụng ISO 9000 trong xây dựng

7.1. Tổng quan về iso và ISO 9000     7.2. Các nguyên tắc cơ bản của ISO 9000     7.3. Trình tự triển khai ISO 9000     7.4. Áp dụng ISO 9000 : 2000     7.5. Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng QMS theo tiêu chuẩn ISO 9000     7.6. Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 được áp dụng trong các doanh nghiệp xây dựng     7.7. Quá trình xin chứng nhận và cấp chứng chỉ ISO 9001 : 2000     7.8. Ví dụ    

Chương 8. Quản lý chất lượng toàn diện TQM trong xây dựng    

8.1. Một số nét về TQM     8.2. Những nội dung cơ bản của TQM     8.3. Những triết lý về quản lý chất lượng của TQM    8.4. Một số phương thức và công cụ quản lý của TQM.     8.5. Ngôi nhà TQM     8.6. So sánh TQM và ISO9000.     8.7. Trình tự áp dụng TQM trong các doanh nghiệp xây dựng     8.8. Áp dụng TQM trong các doanh nghiệp xây dựng    

5.7.1. Nội dung cơ bản công tác khảo sát địa chất vật liệu xây dựng

5.7.2. Nội dung công tác tư vấn giám sát địa chất vật liệu xây dựng 5.8.1. Nội dung cơ bản công tác thăm dò nước dưới đất

5.8.2. Nội dung công tác tư vấn giám sát thăm dò nước dưới đất