QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

ảnh bìa: Quản trị nguồn nhân lực

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG Tác giả: Bùi Mạnh Hùng – Bùi Ngọc Toàn – Trần Ngọc Phú  Thể loại: Xây dựng Xuất bản: 12/2018  Trọng lượng: 490 gr NXB: Xây Dựng Số trang: 360 trang – khổ: 24 x 17 cm Giá bìa 186000 VNĐ

MỤC LỤC

Chương 1: Lược khảo về nguồn nhân lực ngành Xây dựng thế giới và Việt Nam

Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về nguồn nhân lực và quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xây dựng

Chương 3: Hoạch định  nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Xây dựng

Chương 4: Tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp xây dựng

Chương 5: Thù lao lao động, các hình thức trả công lao động trong doanh nghiệp xây dựng

Chương 6: Quan hệ lao động trong doanh nghiệp xây dựng

Phụ lục 1: Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc

Phụ lục 2: Các hình thức trắc nghiệm và phỏng vấn trong tuyển dụng