QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

QUẢN LÝ VẬT TƯ THIẾT BỊ TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG

quản-lý-vật-tư-thiết-bị-trong-xây-dựng

Quản lý vật tư thiết bị trong xây dựng

Quản lý vật tư thiết bị trong dự án xây dựng

 

Tác giả: PGS.TS Bùi Ngọc Toàn

Biên tập: Vũ Hồng Thanh

Trình bày bìa: Vũ Bình Minh

Mục lục :

Chương 1: Tổng quản về thiết bị vật tư

Chương 2: Quản lý vật tư trong dự án xây dựng

Chương 3: Logistic và vận dụng trong quản lý dự án

Chương 4: Mua và thuê mua máy móc thiết bị

Chương 5: Lựa chọn máy móc thiết bị phục vụ dự án xây dựng

Chương 6: Quản lý khai thác MMTB Xây dựng