QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

QUẢN LÝ RỦI RO TRONG XÂY DỰNG

quản-lý-rủi-ro-trong-xây-dựng

Quản lý rủi ro trong xây dựng

QUẢN LÝ RỦI RO TRONG XÂY DỰNG 
Tác giả: Đinh Tuấn Hải – Nguyễn Hữu Huế 
Thể loại: Xây dựng
Xuất bản: 12/2016 
Trọng lượng: 370 gr
NXB: Xây Dựng
Số trang: 198 trang – khổ: 19×27 cm

Giá bìa103,000đ

 
 

Sách QUẢN LÝ RỦI RO XÂY DỰNG gồm các chương sau:

  • Chương 1: Giới thiệu chung về rủi ro
  • Chương 2: Quản lý rủi ro xây dựng
  • Chương 3: Xác định rủi ro trong xây dựng
  • Chương 4: Đánh giá đinh tính tác độngcủa rủi ro trong xây dựng
  • Chương 5: Phân tích định lượng tác động của rủi ro trong xây dựng
  • Chương 6: Lập kế hoạch phản ứng với rủi ro trong xây dựng
  • Chương 7: Thực hành quản lý  trong xây dựng
  • Chương 8: Hướng dẫn trong quản lý rủi ro thực tế