QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG THIẾT KẾ, ĐẤU THẦU VÀ CÁC THỦ TỤC TRƯỚC XÂY DỰNG

quản-lý-dự-án-xây-dựng-thiết-kế

Quản lý dự án xây dựng thiết kế

Quản lý dự án xây dựng thiết kế, đấu thầu và các thủ tục trước xây dựng

Tác giả: PGS. TS. Bùi Ngọc Toàn

Lĩnh vực: Kinh tế

Đơn vị xuất bản: Nxb Xây dựng

Số trang: 300 tr. Giá bìa: 114.000 đ.

Nội dung quyển sách trình bày các vấn đề sau khi có quyết định đầu tư, được chuyển sang giai đoạn khảo sát, thiết kế, đấu thầu… cho đến khi công trình bắt đầu được khởi công xây dựng.

Tuy nhiên, có nhiều một số vấn đề, thủ tục liên quan cả đến các giai đoạn trước và sau nhưng thể hiện rõ nét nhất trong giai đoạn này nên cũng được trình bày trong tài liệu.

Giáo trình về quản lý dự án xây dựng có thể dùng để tham khảo hữu ích không chỉ cho các sinh viên, học viên các chuyên ngành kinh tế và quản lý xây dựng mà còn hữu ích cho các cán bộ quản lý kinh tế – kỹ thuật đang làm việc trong ngành xây dựng.

Cuốn sách này gồm 10 chương sau:

  • Chương 1: Tổng quan về dự án và quản lý dự án xây dựng
  • Chương 2: Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý dự án
  • Chương 3: Ban quản lý dự án
  • Chương 4: Quản lý chất lượng dự án
  • Chương 5: Khảo sát, thiết kế công trình xây dựng
  • Chương 6: Định mức, đơn giá và công tác định giá công trình xây dựng
  • Chương 7: Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng
  • Chương 8: Hợp đồng xây dựng
  • Chương 9: Tổ chức văn phòng và quản lý văn bản và thông tin liên lạc
  • Chương 10: Các thủ tục hội họp và kỹ năng giao tiếp, đàm phán.

Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.