QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

Quản lý dự án xây dựng giai đoạn thi công xây dựng công trình

quản-lý-dự-án-xây-dựng-giai-đoạn-thi-công-xây-dựng-công-trình

Quản lý dự án xây dựng giai đoạn thi công xây dựng công trình

Cuốn sách “Quản lý dự án xây dựng – Giai đoạn thi công xây dựng công trình” là quyển 3 trong Bộ tài liệu về Quản lý dự án xây dựng.

Trong tập 3 này tác giả trình bày các vấn đề sau khi công trình bắt đầu được khởi công xây dựng đến khi hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng.

Bộ tài liệu về quản lý dự án xây dựng có thể dùng để tham khảo hữu ích.

Không chỉ cho các sinh viên, học viên các chuyên ngành kinh tế và quản lý xây dựng mà còn hữu ích cho các cán bộ quản lý kinh tế – kỹ thuật đang làm việc trong ngành xây dựng.

MỤC LỤC

– Chương 1: Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án xây dựng.
– Chương 2: Các phương pháp tổ chức sản xuất xây dựng.
– Chương 3: Thiết kế dây chuyền sản xuất xây dựng.
– Chương 4: Lập và quản lý tiến độ sản xuất xây dựng theo sơ đồ mạng.
– Chương 5: Quản lý nguồn lực dự án.
– Chương 6: Quản lý giá thành dự án.
– Chương 7: Quản lý vật tư trong dự án xây dựng.
– Chương 8: Quản lý máy móc thiết bị trong dự án xây dựng.
– Chương 9: Giám sát và điều chỉnh dự án.
– Phụ lục chương 9: Các mẫu biên bản nghiệm thu