QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

Quản lý dự án trong giai đoạn xây dựng

quản-lý-dự-án-trong-giai-đoạn-xây-dựng

Quản lý dự án trong giai đoạn xây dựng

Quản lý dự án trong giai đoạn xây dựng 

 

Tác giảĐInh Tuấn Hải, Phạm Xuân Anh
Biên Tập: Trần Cường
Chế bản điện tử: Phạm Hồng Lê
Sửa bản in: Huy Hoàng

Mục lục:

Chương 1: Giới thiệu chung về quản lý dự án xây dựng

Chương 2:  Các giai đoạn và các quá trình xây dựng 

Chương 3: Các nguyên tắc chung trong quản lý xây dựng 

Chương 4: Chuẩn bị kế hoạch cho dự án xây dựng 

Chương 5: Quản lý nhân sự và công nhân công trường

Chương 6: Đấu thầu và mua sắm trong xây dựng

Chương 7: Quản lý tài chính và chi phí xây dựng

Chương 8: Quản lý thời gian trong thi công xây dựng 

Chương 9: Quản lý chất lượng xây dựng

Chương 10: Tổ chức thi công hiện trường 

Chương 11: Quản lý vật tư xây dựng

Chương 12: Quản lý máy móc thiết bị xây dựng

Chương 13: An toàn và sức khỏe trong xây dựng 

Chương 14: Quản lý rủi ro trong thi công xây dựng