QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP – TẬP 2

Quản-lý-xây-dựng

Quản lý xây dựng chuyên nghiệp

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHUYÊN NGHIỆP – TẬP 2 
Tác giả: TS. Trần Đình Ngô 
Thể loại: Xây dựng
ISBN: 9786048216924
Xuất bản: 12/2015 
Trọng lượng: 670 gr
NXB: Xây Dựng
Số trang: 406 trang – khổ: 19×27 cm
Giá bìa:194000 VNĐ

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương 5: CÔNG TÁC NGHIỆM THU TRONG XÂY DỰNG – BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Chương 6: QUẢN LÝ KINH TẾ XÂY DỰNG

Chương 7: AN TOÀN LAO ĐỘNG – MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG

Chương 8: KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG

Tài liệu tham khảo