QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

MÓNG CỌC – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

 

móng-cọc-tiêu-chuẩn-thiết-kế

Móng cọc tiêu chuẩn thiết kế

Móng cọc-tiêu chuẩn thiết kế 

Số / ký hiệu: TCVN10304:2014

Lĩnh vực: Xây dựng

Nhà xuất bản: Xây Dựng

Khổ: 21x31cm

Số trang: 87

Móng cọc-tiêu chuẩn thiết kế này được áp dụng để thiết kế nhà và công trình (sau đây gọi chung là công trình) xây dựng mới hoặc công trình cải tạo xây dựng lại.
 
Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế móng cọc của công trình xây dựng trên đất đóng băng vĩnh cửu, móng máy chịu tải trọng động cũng như trụ của các công trình khai thác dầu trên biển và các công trình khác trên thềm lục địa…