QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN

dụ-án-đầu-tư

ảnh bìa: Lập và phân tích dự án đầu tư

LẬP VÀ PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  Tác giả: Lê Minh Thoa  Thể loại: Xây dựng Xuất bản: 5/2017  Trọng lượng: 210 gr NXB: Xây Dựng Số trang: 101 trang – khổ: 19 x 27 cm Giá bán: 59000 VNĐ

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

Lời nói đầu

Chương 1: Lý luận chung về đầu tư

Chương 2: Dự án xây dựng công trình

Chương 3: Giá trị của tiền tệ theo thời gian

Chương 4: Các chỉ tiêu hiệu quả trong đánh giá dự án đầu tư xây dựng

Chương 5: Phân tích tài chính và phân tích kinh tế – xã hội dự án đầu tư xây dựng

Chương 6: Phân tích rủi ro dự án đầu tư xây dựng