QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

KINH TẾ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

KINH TẾ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

ảnh bìa: Kinh thế đầu tư đô thị

KINH TẾ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  Tác giả: PGS. TS. Bùi Mạnh Hùng – PGS. TS. Lê Anh Dũng  Thể loại: Xây dựng Xuất bản: 11/2018  Trọng lượng: 560 gr NXB: Xây Dựng Số trang: 418 trang – khổ: 24 x 17 cm Giá: 212000 VNĐ

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KINH TẾ VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Chương 2: QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Chương 3: DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Chương 4: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Phụ lục 1: Định mức chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị

Phụ lục 2: Hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn đầu tư phát triển đô thị đối với các công  việc cần xác định chi phí theo dự toán