QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

kiến-thức-cơ-bản-trong-QLDA-và-đầu-tư-xây-dựng

Kiến thức quản lý dự án và đầu tư xây dựng

TÊN SÁCH: KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRONG QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

TÁC GIẢ: Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân – ĐH Xây dựng

KHỔ SÁCH: 17 x 24 cm

SỐ TRANG: 188

NĂM XUẤT BẢN: 2019

GIÁ: 99,000 VNĐ

Nội dung cuốn sách gồm 2 chương:

Chương I: MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Chương II: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TÌNH HUỐNG VẬN DỤNG