QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Ảnh bìa: kế hoạch sản xuất kinh doanh

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 
Tác giả: PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng – NCS.ThS. Nguyễn Quốc Toản – NCS.ThS. Nguyễn Tuyết Dung 
Thể loại: Tài chính – Ngân hàng 
Xuất bản: 7/2017 
Trọng lượng: 400 gr
NXB: Xây Dựng
Số trang: 245 trang – khổ: 19 x 27 cm
Giá bìa:126000 VNĐ

MỤC LỤC

Chương 1: Những vấn đề chung về lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng

Chương 2: Lập kế hoạch Marketing cảu doanh nghiệp xây lắp và thực hiện hợp đồng xây dựng

Chương 3: Lập kế hoạch  kinh doanh hàng năm của doanh nghiệp xây dựng

Tài liệu tham khảo