QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XDCT – PHẦN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

ĐỊNH-MỨC-DỰ-TOÁN-XÂY-DỤNG-CÔNG-TRÌNH

định mức dự toán xây dựng công trình

Tên sách: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XDCT – PHẦN SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (QĐ 1149/QĐ-BXD NGÀY 9/11/2017 BỘ TRƯỞNG BXD)

Tác giả: Bộ Xây dựng

Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm

Số trang: 168

Năm xuất bản: 2018

Giá: 117.000đ