QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

sách-định-mức-dự-toán-xây-dựng-công-trình

Định mức dự toán xây dựng công trình

Tên sách: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN KẾT CẤU VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (QĐ 1169/QĐ -BXD NGÀY 14/11/2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BXD)

Tác giả: Bộ Xây dựng

Khổ sách: 20.5 x 29.7

Số trang: 162

Năm xuất bản: 2018

Giá: 120.000đ