QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG

Ảnh bìa: ĐỊnh mức dự toán công trình

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG  – PHẦN XÂY DỰNG  Tác giả: Bộ Xây dựng Thể loại: Xây dựng Xuất bản: 9/2017 Trọng lượng: 1500 gr NXB: Xây Dựng Số trang: 800 trang – khổ: 19 x 27 cm Giá bìa: 498.000Đ 
 ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN  CÔNG TRÌNH – PHẦN XÂY DỰNG

 

gồm các văn bản:

  • Công bố kèm theo quyết định số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.
  • Công bố kèm theo quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng.
  • Công bố kèm theo quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng.
  • Công bố kèm theo quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng.
  • Công bố kèm theo quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 4/4/2017 của Bộ Xây dựng.