QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG

Ảnh bìa: ĐỊnh mức dự toán công trình

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG  – PHẦN XÂY DỰNG 
Tác giả: Bộ Xây dựng
Thể loại: Xây dựng
Xuất bản: 9/2017
Trọng lượng: 1500 gr
NXB: Xây Dựng
Số trang: 800 trang – khổ: 19 x 27 cm
Giá bìa: 498.000Đ
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN  CÔNG TRÌNH – PHẦN XÂY DỰNG

gồm các văn bản:

  • Công bố kèm theo quyết định số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.
  • Công bố kèm theo quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng.
  • Công bố kèm theo quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng.
  • Công bố kèm theo quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng.
  • Công bố kèm theo quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 4/4/2017 của Bộ Xây dựng.