QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN SỬA CHỮA

  
định mức dự toán xây dựng

Ảnh bìa: Định mức dự toán phần sửa chữa

Định mức dự toán xây dựng công trình phần sửa chữa

 

Nhà xuất bản xây dựng

Biên tập: Nguyễn Thị Thu Dung

Chế bản : Trần Thu Hoài

Sửa bản in: Nguyễn Thị Thu Dung

Trình bày: Vũ Bình Minh

Mục lục:

Chương 1 : Công tác phá dỡ, làm sạch kết cấu công trình

Chương 2: Công tác sửa chữa, gia cố các kết cấu, nhà cửa, vật kiến trúc

Chương 3: Công tác sửa chữa, gia cố kết cấu khác