QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ

định-mức-dự-toán-dịch-vụ-công-ích-đô-thị

định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ

Tác giả: Bộ Xây dựng

Khổ sách: 20,5 x 29,7 cm

Số trang: 152

Năm xuất bản: 2018

Giá: 110.000đ

NỘI DUNG:

Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị

Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị