QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP

ĐỊNH-MỨC-DỰ-TOÁN-LẮP-ĐẶT-ĐƯỜNG-DÂY-VÀ-TRẠM-BIẾN-ÁP

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP 

Tác giả: Th.s Tạ Hải Phong

Thể loại: Xây dựng

NXB: Xây dựng

Trọng lượng: 380g

Số trang: 162 trang – khổ: 21×31 cm Giá bìa: 113.000 VNĐ

Cuốn sách này gồm 3 phần:

Phần I: ĐỊNH MỨC CHUYÊN NGÀNH LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN

Chương I: CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN, BỐC DỠ

Chương II: CÔNG TÁC LẮP DỰNG CỘT ĐIỆN

Chương III: CÔNG TÁC LẮP ĐẶT SỨ, PHỤ KIỆN, RẢI CĂNG DÂY

Chương IV: LẮP ĐẶT ĐƯỜNG DÂY CÁP ĐIỆN

Phần II: ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHUYÊN NGÀNH LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP

Chương I: LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ÁP

Chương II: LẮP ĐẶT MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP, MÁY BIẾN DÒNG ĐIỆN, MÁY CẮT VÀ THIẾT BỊ KHÁC

Chương III: LÀM VÀ LẮP ĐẶT ĐẦU CÁP VÀ HỘP CÁP KIỂM TRA

Chương IV: KÉO RẢI DÂY ĐIỆN TRẦN, LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ VÀ PHỤ KIỆN, TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP, CỘT, XÀ TRONG TRẠM

Chương V: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI TỦ ĐIỆN, TỦ BẢO VỆ VÀ TỦ CHIẾU SÁNG

Phần III: CÁC PHỤ LỤC