QUÀ TẶNG XÂY DỰNG

ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

định-giá-bất-động-sản

Định giá bất động sản

ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN  
Tác giả: TS Bùi Mạnh Hùng 
Thể loại: Giáo trình Cao đẳng – Đại học
Xuất bản: 12/2012 
Trọng lượng: 250 gr
NXB: Xây Dựng
Số trang: 132 trang – khổ: 19×27 cm
Giá bìa:  60.000đ
 
 

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu

 

Chương I: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Chương II: QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Chương III: QUẢN LÝ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

 

Phụ lục

Tài liệu tham khảo